Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE 17.09.2023r. – 24.09.2023r.

NIEDZIELA  17.09.
7.15 Do Bożego Miłosierdzia za ++ Łukasza Herwy i Jerzego Pośpiech w rocznicę śmierci oraz za ++ dziadków.
8.30 Do Bożego Miłosierdzia za + Stanisława Krzyścik i za ++ z ul. Jadwigi Śląskiej, Msza św. of. od sąsiadów.
9.45 Do Bożego Miłosierdzia za ++ Małgorzatę, Romana i Brygidę Niestrój.
11.00 1.Do Bożego Miłosierdzia za + Halinę Dybała w 17 rocznicę śmierci i za ++ z pokrewieństwa z obu stron.
2 Do Opatrzności Bożej w intencji parafian.
3.Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Aniołów Stróżów w intencji rocznego dziecka Tomasza Komarnickiego z podziękowaniem za dar życia z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha św. i opiekę Różańcowej.

12.15 Do Bożej Opatrzności w intencji małżonków  Urszuli i Grzegorza Bagińskich z okazji 25 rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Różańcowej dla Jubilatów i całej rodziny (Te Deum).
16.30 Nieszpory Niedzielne.
17.00 Do Bożej Opatrzności w intencji Marcina Wojciucha z okazji 18 rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha św. i opiekę MB Różańcowej w dorosłym życiu.
19.00 Do Bożego Miłosierdzia za + Eugenię we wspomnienie urodzin, + męża Jerzego i za ++ rodziców z obu stron.

PONIEDZIAŁEK Święto Św. Stanisława Kostki, zak., patrona Polski 18.09.
7.00 Do Bożego Miłosierdzia za + Jana Bury, ++ rodziców Marię i Józefa, brata Andrzeja, szwagra Jacka, szwagierki Monikę i Irenę, teściów Gabrielę i Henryka Pawełczyk.
8.00 Do Bożego Miłosierdzia za + męża Zygmunta Bogurskiego w 7. rocznicę śmierci.
18.00 1.Do Bożego Miłosierdzia za ++ rodziców Urszulę i Józefa Hutka, Jadwigę i Michała Bednarczyk oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.
2.Do Bożego Miłosierdzia za ++ męża Artura w 15. rocznicę śmierci, syna Adama, teściów Jadwigę, Alojzego, Antoniego oraz za ++ z rodziny Holeczek, Kurzeja i Hajduga.
3.Do Bożej Opatrzności w intencji rodzin i osób przyjmujących Pielgrzymującą Matkę Boska z Szensztatu.

WTOREK 19.09.
7.00 Do Bożego Miłosierdzia za + Blankę Czaja, Msza św. of. z Żywego Różańca.
8.00 Do Bożego Miłosierdzia za + mamę, babcię, prababcię Teresę we wspomnienie urodzin i za + ojca Władysława.
18.00 1.Do Bożego Miłosierdzia za ++ Józefa i Agnieszkę Swoboda, Martę i Alfonsa Waloszczyk oraz za + Wojciecha Dobieckiego.
2.Do Bożego Miłosierdzia za + Teofila Kolo w 2. rocznicę śmierci.

ŚRODA Wspomn. św. męczenników Andrzeja Kima,prezb., Pawła Chong Hasang i Tow. 20.09.
7.00 Do Bożego Miłosierdzia za ++ Alojzego Sterkowicz w 30. rocznicę śmierci, Irenę Skopek, ++ rodziców z obu stron i synów Bogdana i Ryszarda.
8.00 Do Bożego Miłosierdzia za + Jana Marcol we wspomnienie urodzin.
18.00 Do Bożej Opatrzności w intencji małżonków  Justyny i Dawida Potyka z okazji 10. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha św. dla Karoliny i Igora oraz opiekę MB Różańcowej dla Jubilatów i całej rodziny.

CZWARTEK Święto Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty21.09.
7.00 Do Bożego Miłosierdzia za + Jadwigę Chromik, Msza św. of. z Żywego Różańca.
8.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji Marii Kropidłowskiej z prośbą o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo, Msza św. of. od męża i dzieci.
17.00 1.Do Bożego Miłosierdzia za + męża Floriana Woźnica w 3. rocznicę śmierci i za ++ rodziców z obu stron.
2.Do Bożego Miłosierdzia za + Lidię Oleksiuk i za ++ z ul. Kłodnickiej 62, Msza św. of. od sąsiadów.

PIĄTEK  22.09.
7.00 Do Bożego Miłosierdzia za + Tadeusza Borkowskiego w 30. dzień po śmierci.
8.00 Do Bożego Miłosierdzia za + Teresę Żołnowską, Msza św. of. od koleżanki Agaty.
18.00 1.Do Bożego Miłosierdzia za + Andrzeja Siedlaczek we wspomnienie urodzin.
2.Do Bożego Miłosierdzia za ++ rodziców Małgorzatę i Rudolfa Drózd w rocznicę śmierci oraz za + brata Ryszarda.

SOBOTA Wspomn. św. Pio z Pietrelciny, prezb.23.09.
7.00 Do Miłosierdzia Bożego za + Urszulę Pastuszka w 30. dzień po śmierci.
8.00 Do Miłosierdzia Bożego za + Grzegorza Galeja w 7. rocznicę śmierci, ++ rodziców Teresę i Jerzego, brata Franciszka, szwagra Stanisława.
13.00 Ślub. Magdalena Młotek i Fabian Trubic.
15.00 Do Bożej Opatrzności w intencji małżonków Teresy i Franciszka Skiba z okazji 40 rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Różańcowej dla Jubilatów i całej rodziny (Te Deum).
18.00 1.Do Bożej Opatrzności w intencji Grupy św. Ojca Pio, Msza św. of. od Parafian.
2.Do Miłosierdzia Bożego za + męża Kazimierza Budzik w 18. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów oraz za ++ z  pokrewieństwa z obu stron.
3.Do Bożej Opatrzności w intencji Gizeli Gużdz z okazji 60 rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Różańcowej (Te Deum).

NIEDZIELA  24.09.
7.15 Do Bożego Miłosierdzia za + Stefanię Sekula, Msza św. of. od sąsiadów z ul. Sejmu Śląskiego 4b.
8.30 Do Bożego Miłosierdzia za ++ Annę Michna w 5. rocznicę śmierci, męża Jerzego, rodziców Kowol i brata Wilhelma Kowol.
9.45 Do Bożego Miłosierdzia za ++ rodziców Józefę i Michała Naleśnik oraz Różę i Stanisława Dędek.
11.00 1.Do Bożego Miłosierdzia za ++ rodziców Stefana i Emilię Kopyciok, męża Pawła, za ++ dziadków z obu stron i za ++ z pokrewieństwa.
2 Do Opatrzności Bożej w intencji parafian.

12.15 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Aniołów Stróżów w intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., rocznych dzieci ich rodziców i chrzestnych.
16.30 Nieszpory Niedzielne.
17.00 Do Bożego Miłosierdzia za ++ Jadwigę Chromik, Marysię, Mirkę, Jerzego i Bogdana Msza św. of. od koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej nr 26 rocznika 1963.
19.00 Do Bożego Miłosierdzia za + Mateusza, Msza św. of. od rodziców.