Liturgia dnia

Komentarz liturgiczny

Codzienny komentarz do czytań mszalnych głoszą Tomasz Grabowski OP i Michał Golubiewski OP. #Chlebak #KomentarzDoEwangelii #Dominikanie #TomaszGrabowskiOP #MichałGolubiewskiOP. 00:00 Czołówka 00:16 Komentarz do Tb 11, 5-18 04:20 Komentarz do...