Zespół charytatywny

Postawmy sobie pytanie, co to jest Miłosierdzie? Po łacinie – Misericordia. Miser znaczy – biedny”, cor „serce”, dia „dać”. Miłosierdzie to dać siebie, swoje serce biednemu, potrzebującemu wsparcia – materialnego, psychicznego, duchowego.

Parafia została podzielona na dwanaście rejonów. W związku z tym panie mają rejony położone w obrębie swojego miejsca zamieszkania. Umożliwia to sprawne rozeznanie i natychmiastową pomoc osobom potrzebującym. W comiesięcznych spotkaniach omawiamy sprawy dotyczące poszczególnych rejonów i ustalamy konkretne formy pomocy. Wielu rodzinom parafia udziela wsparcia materialnego w postaci pieniędzy lub gdy wymaga tego sytuacja żywności. Odwiedzamy rodziny biedne, patologiczne i wielodzietne. Pomagamy w przeprowadzkach czy odmalowaniu nowego mieszkania. Angażujemy w to ludzi bezrobotnych, którzy potrzebują innej formy pomocy np. ubrań, mebli, opału na zimę. Rodzicom małymi dziećmi często dostarczamy wózki dziecięce ubranka niemowlęce, pampersy czy nawet mleko.

W czasie wakacji organizujemy wczasy najbiedniejszym wielodzietnym rodzinom pod kierownictwem „Caritas” w Katowicach. Wysyłamy dzieci na kolonie charytatywne oraz na „Wakacje z Bogiem” wszelki koszt pokrywa parafia. Co miesiąc zostaje przekazana pewna suma pieniędzy dla szkół, w celu dofinansowania do posiłków biednym dzieciom. Parafia pokrywa także koszt wyjazdu na zieloną szkołę dla najbiedniejszego dziecka.
Organizujemy „Dni Chorych” dowożąc niepełnosprawnych, chorych starszych wiekiem parafian do Kościoła.

Wraz ze Związkiem Górnoślązaków organizujemy „Wigilię Bożego Narodzenia” dla samotnych. Bierzemy udział w organizowaniu parafialnych festynów z czego cały dochód jest przekazany na cele charytatywne, ostatnio pozwoliło nam to dofinansować wyjazd dzieci na wakacje.

Uczestniczymy w zbiórkach pieniężnych przed Kościołem na cele charytatywne i misyjne. Bardzo aktywnie staramy się zauważyć potrzebujących wokół siebie, odwiedzamy osoby samotne chore by dotrzymać im towarzystwa, podtrzymać na duchu lub pomóc w razie konieczności. Członkowie zespołu biorą udział w rekolekcjach dla nich przeznaczonych przynajmniej raz na kilka lat, a prowadzonych przez duszpasterza z ” Caritas diecezjalnej”.

W okresie „Bożego Narodzenia” członkowie zespołu przeżywają wspólny opłatek z ks. proboszczem. Takie spotkania bardzo zbliżają nas i integrują grupę oraz dają radość bycia razem. Tak oto przedstawiłam maleńki zarys działalności naszego zespołu charytatywnego kończąc go słowami Naszego Wielkiego Rodaka Ojca św. Jana Pawła II:

„Człowiek jest wielki
nie przez to, co ma
nie przez to kim jest,
lecz przez to
czym dzieli się z innymi.”