Obecni Duszpasterze

Ks. Bernard Drozd

Urodził się 27.11.1958 r. w Chełmie Śląskim.
W latach 1977 - 1984 uczęszczał do seminarium.
Święcenia kapłańskie przyjął w 19 IV1984 w Katowicach z rąk ks. biskupa Herberta Bednorza.
Jako wikary w parafiach: 1984 - 1987 r. Godula parafia św. Jana Chrzciciela, 1987 - 1990 r. Jastrzębie Zdrój parafia św. Barabary, 1990 - 1996 r. Żory parafia św. Stanisława, 1996 - 1998 r. Katowice parafia św. Apostoła Piotra i Pawła,
od 1998 r. proboszcz parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie

Ks. Michał Chlubek

Urodził się 29.09.1969 r.
Święcenia kapłańskie przyjął 11 V 1996 r.
Ostatnio pracował w parafii Ducha św. w Tychach,
od 2016 r. wikary w parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie

Ks. Arkadiusz Urbańczyk

Urodził się 2.07.1968 r. w Katowicach.
Święcenia kapłańskie przyjął 14 V 1994r. w Katowicach.
Ostatnio pracował w parafii św. Benedykta w Tychach,
od 2016 r. wikary w parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie