Katecheza dorosłych

Katecheza Dorosłych istnieje w Parafii Matki Boskiej Różańcowej od 33 lat. Została wprowadzona 9 grudnia 1971 roku. Założycielem i pierwszym opiekunem był ks. proboszcz Alojzy Brzezina.

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek po wieczornej mszy św. i uczestniczy w nich około 40 osób. Celem spotkania jest pogłębianie i utrwalanie naszej wiedzy o Chrystusie i Kościele. Każdy kolejny rok katechetyczny rozpoczyna się Eucharystią, a kończy pielgrzymką do sanktuariów maryjnych.