Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna jest w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 700 – 900
oraz dodatkowo we wtorek i piątek w godzinach od 1830 – 2000