Chór AVE

Chór „Ave”  został założony w maju 1997 roku przy parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej – Halembie, a rok później zrzeszony w Polskim Związku Chórów i Orkiestr. Poprzez wspólną pracę zespół szybko zgromadził na swym koncie bogaty repertuar o zróżnicowanym stopniu trudności. Podczas tak krótkiej działalności w zbiorze nut znalazło się ponad 160 utworów kompozytorów polskich i zagranicznych. O pełnym poświęceniu ludzi różnych zawodów, których połączyło zamiłowanie do śpiewu, świadczą liczne występy w rodzimej parafii, jak również poza granicami miasta i kraju.

Wyjazd na koncert do Austrii i Słowacji dostarczył chórowi wielu miłych i niezapomnianych wrażeń, gdyż nagrodzony owacjami na stojąco kilkakrotnie bisował.
Najmilszym akcentem w dorobku „Ave” było wykonanie nieszporów dla Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Jego pielgrzymki do Polski w 1999 roku. To wielkie wyróżnienie przyniosło wszystkim wiele radości, a możliwość św. Cecylia – patronka chóru reprezentowania diecezji katowickiej uhonorowała dotychczasową pracę.

Obecnie 46 osobowa grupa bardzo chętnie udziela się charytatywnie, zaprasza na swoje koncerty osoby starsze wiekiem, chore i niepełnosprawne. Organizuje występy integracyjne z chórami zagranicznymi oraz scholami dziecięcymi. W miarę możliwości prezentuje swój dorobek również na przeglądach i konkursach. Do tradycji należą koncerty w okresie Bożego Narodzenia i w dniu święta patronalnego. Zespół zawsze jest ciepło przyjmowany przez słuchaczy, co zachęca wszystkich do dalszej efektywnej pracy. Dobra atmosfera i wspólne muzykowanie pielęgnowane są nie tylko podczas prób, ale również przy okazji spotkań towarzyskich.

Przez ostatnie lata chórzyści spotkali się z dużą życzliwością i zainteresowaniem ze strony parafian, miłośników śpiewu chóralnego oraz osób świeckich, dlatego nieustannie starają się rozwijać artystycznie i sięgają po coraz ambitniejsze utwory.
Swoją pieśnią uczcili niejedną uroczystość i poruszyli wiele serc słuchaczy, odbierając tym samym w dowód wdzięczności liczne gratulacje. Dziś, mimo trudności i wyrzeczeń chór nadal istnieje, ciągle udoskonalając swoją wiedzę muzyczną i sumiennie realizując rozpoczęte kilka lat temu dzieło.

oprac. Justyna Czaja

Kontakt: poczta.ave@wp.pl