Koło misyjne

Koło Misyjne w Naszej parafii wyrosło z tradycji, którą jeszcze przed I wojną światową zapoczątkowała organizacja pod nazwą „Dzieło Dziecięctwa Pana Jezusa”.

Inspiracją do powstania Koła Misyjnego była wspomagająca misje działalność ks. Józefa Garusa, ówczesnego proboszcza halembskiego, konstruktora stajenek, z których cztery zostały wysłane właśnie na placówki misyjne. Duszpasterstwo misyjne przybliżał także Halembianom ks. January Liberski, wikary halembski w latach 1962-65 pracujący od prawie 30 lat w państwach środkowej Afryki. Część swojego urlopu w Polsce poświęcał zawsze na spotkania z mieszkańcami parafii, by podzielić się problemami pracy misyjnej. Pierwszym i podstawowym celem Koła Misyjnego działającego przy naszej parafii jest pomaganie misjonarzom.

To pomaganie ma szeroki zakres – począwszy od różnego rodzaju zbiórek pieniężnych na cele misyjne do największego daru jakim jest nieustanna modlitwa członków tego koła w intencji misji i misjonarzy. Misjonarze natomiast odwdzięczają się za pomoc przyjeżdżając osobiście w czasie swych wakacji na Halembę i ciekawie opowiadając o swej pracy misyjnej.