RUCHOMA STAJENKA

RUCHOMA  STAJENKA  CZYNNA  BĘDZIE
OD 26 XII DO 2 II  WŁĄCZNIE

SOBOTY :  15.00, 15.30,  16.00,  16.30

NIEDZIELE  I ŚWIĘTA : 13.00, 14.00, 15.00, 16.00