Zgłoszenie możliwości przyjęcia uchodźców do swojego domu

Polecamy stronę www.rudadlaukrainy.pl, na której znajdziemy aktualne informacje dotyczące udzielania pomocy uchodźcom w parafiach Rudy Śląskiej oraz przez organizacje pozarządowe.

Prosimy o zgłaszanie możliwości przyjęcia uchodźców do swojego domu. Można to uczynić przez formularz internetowy – link znajdziemy na stronie www.bobola.info lub osobiście w naszej kancelarii parafialnej.

Relokacja uchodźców będzie koordynowana przez Śląski Urząd Wojewódzki. Podane dane zostaną przekazane za pośrednictwem Caritas Katowice do Urzędu Wojewódzkiego.

Przyjmowanie uchodźców odbywa się na koszt przyjmującego, który zabezpiecza nocleg, media oraz wyżywienie. Prosimy zatem o rozważne podejmowanie decyzji według własnych możliwości finansowych.

 

Uwagi dla kancelarii parafialnej.

Informacje konieczne do rejestracji chęci przyjęcia uchodźców w swoim domu, które należy przekazać do Caritas Katowice.

  1. Imię i nazwisko osoby do kontaktu
  2. Telefon kontaktowy oraz mail (nieobowiązkowo)
  3. Ilość osób do przyjęcia
  4. Deklarowany czas pobytu uchodźców
  5. Adres lokalu (miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania)
  6. Ilość pomieszczeń dla uchodźców
  7. Rodzaj budynku (dom wolnostojący, kamienica, mieszkanie w bloku, inne)
  8. Uwagi