Terminy Wczesnej i Pierwszej Komunii Świętej do 2024 r.

TERMINY WCZESNEJ Komunii świętej
2 maja 2021
1 maja 2022
7 maja 2023
5 maja 2024

TERMINY PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
9 maja 2021
8 maja 2022
14 maja 2023
12 maja 2024