<h1>Parafia p.w. Matki Bożej Różańcowej - Halemba</h1>
Tajemnice różańcowe

Różaniec

Różaniec Święty składa się z czterech części, a każda z tych części składa się z pięciu tajemnic:

 

Tajemnica Radosna (poniedziałki i soboty)

W tajemnicach radosnych widzimy niejako wszystko, a mianowicie: radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. Wszystkie te radości, których grzech nie przekreślił całkowicie, Chrystus rodząc się przyjął w siebie i uświęcił. Dokonał tego przez Maryję. W ten sposób, poprzez Nią możemy także dzisiaj korzystać z radości ludzkich:samych w sobie małych i prostych, które jednak - w Maryi i Jezusie - stają się wielkie i święte.

 

Tajemnica Bolesna (wtorek i piątek)

W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie wszystkie cierpienia człowieka: w Nim - udręczonym, zdradzonym, porzuconym, pojmanym, uwięzionym; w Nim - niesprawiedliwie sądzonym i ubiczowanym; w Nim - niezrozumianym i wyśmianym w swej misji; w Nim - skazanym przy współudziale władzy politycznej; w Nim - prowadzonym publicznie na mękę i wydanym na najbardziej haniebną śmierć; w Nim - Mężu Boleści przepowiedzianym przez Izajasza - wyniesiony został i uświęcony każdy ludzki ból.

 

Tajemnica Chwalebna (środa i niedziela)

W tajemnicach chwalebnych świętego różańca odżywają nadzieje chrześcijanina: nadzieja życia wiecznego, która angażuje wszechmoc Boga, oraz oczekiwania obecnego czasu, które skłaniają ludzi do współpracy z Bogiem. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje, zaczyna się nowe niebo i ziemia nowa. W obrazie Maryi, uwielbionej ponad wszystkie stworzenia czcimy tajemnicę ludzkości po śmierci, na nowo doprowadzonej w Chrystusie do doskonałej jedności i miłości, wolnej od podziałów i rywalizacji. Ponieważ Bóg, z którym będziemy przebywali jest Miłością.

 

Tajemnica Światła (czwartek)

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Objawienie siebie na weselu w Kanie Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Przemienienie na górze Tabor Ustanowienie Eucharystii, będącej sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego.

W tajemnicach świętego różańca kontemplujemy zatem i przeżywamy radości, cierpienia i chwałę Chrystusa i Jego Matki, które stają się radościami, cierpieniami i nadziejami człowieka. Każdego dnia, nasze różnorodne przeżycia, możemy w różańcu związać z Bogiem. Pamiętajmy, że radość dzielona jest podwójną radością, a boleść dzielona jest połową boleści. Jak one będą przeżywane zależy to tylko i wyłącznie od nas samych

 

 

losowe zdjęcie

Święty Jan Paweł II


Zasady dotyczące cookies: Ta witryna podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych - dowiedz się więcej »