Ks. Adam Paprota

Urodził się 09.01.1991 r. w Rybniku.
W latach 2010 – 2016 uczęszczał do seminarium.
Święcenia kapłańskie przyjął 21 V 2016 r. w Katowicach z rąk ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca.
Jako wikary posługiwał w parafii Kobiór Wniebowzięcia NMP w latach 2016-2019.

Od 2019 r. wikariusz parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie.